Trụ sở chính : Số nhà 14, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211. 38 43 202 - Fax: 0211. 38 43 202
Hotline tư vấn pháp luật: 0975.048.350
Hình sự

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 Số hiệu: 100/2015/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 27/11/2015 Ngày hiệu lực: 01/01/2018 Ngày công báo: 31/12/2015 Số công báo: Từ số 1263 đến số 1264 Tình trạng: Còn hiệu lực Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành ngày 27/11/2015 với các quy định mới về tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; hình phạt; các biện pháp tư pháp; quyết định hình phạt; chấp hành hình phạt; xóa án tích; pháp nhân thương mại phạm tội;… Bộ luật hình sự 2015 gồm 3 Phần, 26 Chương, 426 Điều (thay vì Bộ Luật Hình sự 1999 gồm 2 Phần, 24 Chương, 344 Điều)
Số hiệu: 101/2015/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 27/11/2015 Ngày hiệu lực: 01/01/2018 Ngày công báo: 31/12/2015 Số công báo: Từ số 1271 đến số 1272 Tình trạng: Còn hiệu lực
BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỬA ĐỔI 2009 Số hiệu: 37/2009/QH12 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 19/06/2009 Ngày hiệu lực: 01/01/2010 Ngày công báo: 14/08/2009 Số công báo: Từ số 379 đến số 380 Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2018
LUẬT SỬA ĐỔI BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2017 Số hiệu: 12/2017/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 20/06/2017 Ngày hiệu lực: 01/01/2018 Ngày công báo: 27/07/2017 Số công báo: Từ số 523 đến số 524 Tình trạng: Còn hiệu lực Một số điểm mới nổi bật của Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 (sau đây gọi gọn là Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017).
BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 Số hiệu: 15/1999/QH10 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nông Đức Mạnh Ngày ban hành: 21/12/1999 Ngày hiệu lực: 01/07/2000 Ngày công báo: 29/02/2000 Số công báo: Số 8 Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2018
Trang 1 / 1
[1]

Về đầu