Trụ sở chính : Số nhà 14, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211. 38 43 202 - Fax: 0211. 38 43 202
Hotline tư vấn pháp luật: 0975.048.350
 Lượt xem: 2708 , Chuyên mục: Luật sư tư vấn Cập nhật: 6 năm trước

Việc đăng ký hoạt động chi nhánh (không gắn dự án đầu tư), Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

HỎI:

Jahwa Vina là Doanh nghiệp chế xuất(EPE). Nay chúng tôi thành lập đại lý hoặc chi nhánh để bán hàng vào nội địa thì thủ tục  này vốn đầu tư theo quy định là bao nhiêu?

Thời gian mất bao lâu để thành lập cấp giấy chứng nhận đầu tư?

TRẢ LỜI:

- Khoản 9 điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định: “Doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này”.

- Hiện nay, pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và đầu tư chưa có quy định cụ thể về chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất, cũng không có quy định hạn chế việc doanh nghiệp chế xuất mở chi nhánh hoạt động ở ngoài khu chế xuất. Theo quy định nêu trên của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp chế xuất có thể mở chi nhánh hoạt động ở ngoài khu chế xuất và quan hệ giữa doanh nghiệp chế xuất với chi nhánh nội địa là quan hệ xuất nhập khẩu. Việc mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất và chi nhánh phải thực hiện thủ tục hải quan và tuân thủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

- Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện theo điều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, chức năng hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện được quy định tại các khoản 1, 2 và 4, Điều 37 Luật Doanh nghiệp.

Ở Vĩnh Phúc, việc đăng ký hoạt động chi nhánh (không gắn dự án đầu tư), văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn sau:

- Cơ quan chủ trì giải quyết:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

- Thời gian và trình tự giải quyết: tổng thời gian (ngày làm việc) không quá: 10 ngày.

- Thành phần hồ sơ: Trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh (không gắn dự án):

1. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu (Phụ lục II-8, Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013);

2. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) và Điều lệ của doanh nghiệp;

3. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

4. Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

5. Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo qui định tại Điều Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

6. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cá nhân khác đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. (chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có qui định khác).

- Vốn của nhà đầu tư: Pháp luật không quy định vốn khi thành lập chi nhánh./.

Nguồn: Văn phòng Luật sư số 1 Vĩnh Phúc

Y GỌI 0982.177.629 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ 1 VĨNH PHÚC
Lợi ích của khách hàng là tôn chỉ của chúng tôi
Hotline: 0211.3843.202 - 0982.177.629  –  Email: toanluatsu@gmail.com


Tin liên quan

Về đầu