Trụ sở chính : Số nhà 14, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211. 38 43 202 - Fax: 0211. 38 43 202
Hotline tư vấn pháp luật: 0975.048.350
 Lượt xem: 1353 , Chuyên mục: Dịch vụ pháp lý Cập nhật: 3 năm trước

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ VỐN GÓP

Công ty TNHH xe Buýt Daewoo Việt Nam hỏi: Vidabus là Công ty TNHH một thành viên, có đăng ký vốn điều lệ là 10 triệu đôla Mỹ, hạn chót phải góp đủ là 31/12/2014. Tuy nhiên đến nay mới chỉ góp 9 triệu đôla (xem GCNĐT đính kèm).

Câu hỏi: Về mặt pháp lý, trường hợp Vidabus không góp đủ 10 triệu đô theo Cam kết thì có các khả năng nào xẩy ra? Các khoản phạt vi phạm? Xin chỉ rõ các căncứ pháp lý điều chỉnh vấn đề này là điều nào, khoản nào, luật nào?

Luật sư trả lời như sau:

Điều 74 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc thực hiện góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

“2. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

4. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ”. Khoản 1 Điều 76 Luật doanh nghiệp quy định chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên phải “Góp đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty” Trong trường hợp không góp đủ số vốn như quy định trong bản đăng ký thì Chủ sở hữu công ty phải điều chỉnh vốn điều lệ bằng với giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ đúng hạn hoặc không điều chỉnh vốn điều lệ bằng số tiền thực góp thì theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về việc xử lý vi phạm hành chính trong việc thành lập doanh nghiệp thì Công ty sẽ bị xử phạt hành chính và buộc phải khắc phục hậu quả như sau:

 “ 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

c) Buộc đăng ký điều chỉnh vốn Điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông bằng số vốn đã góp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này”;

Tin liên quan

Về đầu